ANMÄLAN TILL AKH:s METODUTBILDNING

i att leda samtalsgrupp för personer som utsatts för våld i nära relation.

Alla personuppgifter  som lämnas hanteras enligt Alla Kvinnors Hus integritetspolicy.


FRÅGOR?

Har du frågor om anmälan?
utbildning@allakvinnorshus.org
eller 076 032 69 05