ANMÄLAN TILL AKH:s METODUTBILDNING

i att leda samtal för personer som utsatts för sexuellt våld.

Alla personuppgifter  som lämnas hanteras enligt Alla Kvinnors Hus integritetspolicy.

FRÅGOR
Har du frågor om anmälan?
utbildning@allakvinnorshus.org
eller 076 032 69 05