ANMÄLAN TILL AKH:s METODUTBILDNING

i att leda samtal för personer som utsatts för sexuellt våld.

Alla personuppgifter  som lämnas hanteras enligt Alla Kvinnors Hus integritetspolicy.


FRÅGOR?

Välkommen att kontakta oss på: utbildning@allakvinnorshus.org
eller 076 032 69 05